Πολιτική επιστροφών

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάστασή του. 

Σύμφωνα με τη γενική πολιτική επιστροφών της εταιρείας scottie.gr, ο πελάτης δικαιούται να επιστρέψει προϊόν και να ζητήσει την αντικατάσταση του εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής όπως αυτή αποδεικνύεται από το παραστατικό της εταιρείας courier. 

Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση στην οποία το παρέλαβε ο καταναλωτής, να είναι καινούριο, χωρίς δηλαδή να έχει αποσφραγιστει ή να έχει παραβιαστεί η συσκευασία του, το προϊόν να μην έχει φθαρεί ή αλλοιωθεί, να είναι όπως ακριβώς πριν την πώλησή του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.λπ.) και να συνοδεύεται από τα νόμιμα έγγραφα (απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο). 

Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης επιβαρύνεται με το ανάλογο κόστος μεταφοράς παλαιού και νέου προϊόντος. 

Σημαντική προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η επιστροφή, να επικοινωνήσετε την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Σε περίπτωση που δεν επιστραφεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών τότε η εταιρεία scottie.gr έχει το δικαίωμα να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και αντικατάσταση. 

Εφόσον επιθυμείτε να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε εγγράφως στο e-mail info@scottie.gr αναφέροντας ημερομηνία / αριθμό παραστατικού αγοράς όπως και την αιτιολογία της επιστροφής εντός της ως άνω προθεσμίας. Υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβετε έγγραφη έγκριση επιστροφής από το βιβλιοπωλείο scottie.gr, η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλεί το προϊόν προς επιστροφή είναι: Καραΐσκάκη 10, Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 68132.

Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγξετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. κακέκτυπο / κατεστραμμένο βιβλίο, σπασμένο εμπόρευμα, κλπ). Στην περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα πρέπει να επικοινωνήσετε με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη με αποστολή e-mail στο info@scottie.gr.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 ε’ του νόμου 2251/1994, σε κάθε σύμβαση από απόσταση ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση, πέρα από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 3θ παράγραφος 2 και στο άρθρο 3ι του ίδιου νόμου, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση, καταβάλλοντας τα έξοδα επιστροφής.

Προϋπόθεση, σε περίπτωση που έχει ο καταναλωτής, ήδη, παραλάβει το προϊόν είναι να το επιστρέψει καινούριο, να μην έχει αποσφραγισθεί ή να μην έχει παραβιασθεί η συσκευασία του, το προϊόν να μην έχει φθαρεί ή αλλοιωθεί και να συνοδεύεται από τα νόμιμα έγγραφα (απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο).

Προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία scottie.gr για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση με μία ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας Καραΐσκάκη 10, Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 68132, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@scottie.gr) ώστε η εταιρεία μας scottie.gr να είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν και κατόπιν να επιστρέψει στον καταναλωτή όλα τα χρήματα που εισέπραξε από αυτόν, πλην των δαπανών παράδοσης, καταβάλλοντάς τα είτε στον τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο θα υποδείξει, είτε ακυρώνοντας τη συναλλαγή με τη χρησιμοποιηθείσα πιστωτική κάρτα του καταναλωτή οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθεί την απόφαση υπαναχώρησης από τη σύμβαση. 

Η εταιρεία δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω το προϊόν ή μέχρις ότου ο πελάτης παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω το προϊόν, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Ο πελάτης οφείλει να στείλει πίσω το προϊόν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που δήλωσε ότι υπαναχωρεί από τη συναφθείσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν τα αγαθά σταλούν πίσω πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Στην περίπτωση υπαναχώρησης ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με το ανάλογο κόστος επιστροφής του προϊόντος, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες με υπαιτιότητα της εταιρείας scottie.gr εστάλησαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα με πραγματικά ελαττώματα, οπότε η εταιρεία scottie.gr αναλαμβάνει κάθε κόστος μεταφοράς του παλαιού και νέου προϊόντος.

Η πολιτική επιστροφών της εταιρείας scottie.gr δεν αφορά ελαττωματικά προϊόντα.

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία scottie.gr ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (αρ. 534 επ.).

Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να πιστοποιείται ως τέτοια εγγράφως από αμφότερα τα μέρη.

Η παρούσα Σύμβαση δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα καταναλωτών που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Τα δικαιώματα αυτά παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών από την κατάρτιση της σύμβασης.

Επιπλέον ερωτήσεις;